Proces grupowy w służbie efektywnego szkolenia

 albo

O grupie inaczej, czyli to, czego szkiełkiem i okiem nie widać
 

Dla kogo szkolenie?

 
Moduł ten przeznaczony jest dla trenerów – praktyków, chcących lepiej zrozumieć złożoność procesów zachodzących w grupie szkoleniowej i umiejętnie wykorzystywać je do zmaksymalizowania efektów edukacyjnych.
 
Proces grupowy - skomplikowany układ wzajemnych interakcji wszystkich uczestników grupy oraz ich osobistych właściwości - zachodzi na dwóch poziomach. Jeden to jawny, obserwowalny i zazwyczaj nazwany – na przykład: kto uczestniczy w szkoleniu, jaki jest cel spotkania, plan, zasady itp. 
Jest też jednak to, czego „szkiełkiem i okiem” nie widać. Jest to poziom niejawny, który może nie być w pełni uświadomiony i nie jest zwerbalizowany, a ma ogromną moc sprawczą, nie zawsze działającą na korzyść uczestników i prowadzącego.
 
Zapewne większość trenerów spotkała się w swojej praktyce z niezrozumiałymi, nadmiernymi, nieuzasadnionymi „obiektywną” sytuacją reakcjami uczestników, czy też swoimi własnymi, które znacząco utrudniały realizację celu i programu szkoleniowego. Może było tak, że zwykłe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami odnosiły w tych przypadkach odwrotny skutek. Nie można wykluczyć, że być to właśnie efekt działania owych nieświadomych czynników.
Osoby prowadzące szkolenia stoją więc przed nieustającym wyzwaniem:
  • Jak zrozumieć i wykorzystać naturalne zjawiska procesu grupowego ku pożytkowi uczestników i efektywnej realizacji zamierzonych celów szkoleniowych?
  • Jak to zrobić, mając do dyspozycji zaledwie dwa lub trzy dni?
  • Jak sprawić, żeby to, co trudne do nazwania nie niszczyło potencjału grupy, ale go zmaksymalizowało?
 
Szkolenie p.t. Proces grupowy w służbie efektywnego szkolenia może pomóc lepiej zrozumieć nieświadome aspekty dynamiki grupowej i wypracować więcej metod konstruktywnego jej wykorzystania.
 

 

 

Rezultaty:

 

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • Lepiej rozumieli procesy zachodzące w grupie szkoleniowej
  • Potrafili elastycznie dostosować swoje działania do momentu rozwojowego grupy
  • Potrafili lepiej rozumieć i radzić sobie w trudnych, nietypowych sytuacjach
  • Potrafili pełniej wykorzystać potencjał grupy i tym samym zmaksymalizować efektywność szkolenia
 
Opcja:
 
Dla zainteresowanych – możliwość kolejnego spotkania w uzgodnionym terminie (około 2 – 3 miesięce po pierwszej części szkolenia). Spotkanie Proces grupowy - następny krok ma na celu omówienie doświadczeń z wdrażania uzyskanej wiedzy i umiejętności. Zaproponowane zostaną też dodatkowe aktywności, mające utrwalić i ewentualnie poszerzyć wiedzę – do ustalenia, zgodnie z potrzebami uczestników.
 

Informacje ogólne:

szkolenie odbywa się w piątek i sobotę lub w poniedziałek i wtorek.

Godziny:

9:00 – 18:00
W trakcie szkolenia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz dwie dwudziestominutowe przerwy na kawę i małe co nieco do kawy
 
Zapisy:
Tel. +48 503 064 008

 

 

psychoterapia warszawa


Gabinet Psychologiczny Palabra


Powstańców Śląskich 85/51
01-355 Warszawa,
Telefon: 22 299 08 70

Wszystkie prawa zastrzeżone: PALABRA 2012