Psychoterapia indywidualna:

 

  • Krótkoterminowa

Psychoterapia krótkoterminowa obejmuje ustaloną podczas wstępnych konsultacji  liczbę spotkań, ma więc określony termin zakończenia. Zazwyczaj trwa 3 – 4 miesiące.
 
Pomocna jest osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i nie mogą sobie z nią poradzić.
 
Praca terapeutyczna skoncentrowana jest wokół wybranego obszaru problemowego. Spotkania trwają 50 minut i odbywają się raz w tygodniu w stałym terminie (ten sam dzień i godzina).
 
  •  Długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. Jest długotrwałym procesem, który kończy się, gdy obie osoby uznają, że osiągnięte zostały wspólnie ustalane cele pracy terapeutycznej.
 
Praca ta dotyczy zwykle wielu obszarów życia osoby i służyć ma głębszemu zrozumieniu siebie i dynamiki swojego świata wewnętrznego - emocji, myśli, wyborów życiowych, reakcji, sposobów funkcjonowania w relacjach z innymi. 
 
Rozpoczęcie terapii poprzedzają spotkania konsultacyjne, najczęściej dwa lub trzy. Konsultacje kończy ustalenie obszaru i zasad współpracy (kontrakt terapeutyczny).
 
Spotkania trwają 50 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w stałym terminie (dzień/dni i godzina).

 

psychoterapia warszawa


Gabinet Psychologiczny Palabra


Powstańców Śląskich 85/51
01-355 Warszawa,
Telefon: 22 299 08 70

Wszystkie prawa zastrzeżone: PALABRA 2012