Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest jedn? z form profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym psychicznego cierpienia.

Terapia psychodynamiczna jest rozmową terapeuty z pacjentem o dynamice jego wewnętrznego świata – uczuciach, myślach, sposobach widzenia i przeżywania siebie i innych. Ma służyć lepszemu zrozumieniu świadomych i nieuświadomionych motywów i schematów działania, budowania relacji z innymi oraz ich wpływu na życie osoby.
 
Psychoterapia może pomóc zrozumieć, w jaki sposób przeszłe, czasem bardzo bolesne doświadczenia, wiążą się z obecnym sposobem funkcjonowania.
 
Zobaczenie w szerszej perspektywie możliwych przyczyn doświadczanego cierpienia daje szansę na uruchomienie procesu zmiany. Modyfikacja sposobu przeżywania siebie i innych może ułatwić podejmowanie korzystniejszych działań, w tym też nawiązywanie i utrzymywanie bardziej satysfakcjonujących relacji. To zwykle przyczynia się do zwiększenia komfortu życia psychicznego.
 
Psychoterapia może posłużyć nie tylko osobom, które aktualnie doświadczają cierpienia. Mogą skorzystać także ci, którzy chcą po prostu lepiej poznać siebie – zrozumieć swoje wewnętrzne mechanizmy myślenia i działania. To może bowiem pomóc skuteczniej wykorzystywać własny potencjał
i przynieść pełniejszą satysfakcję z twórczo przeżywanego życia osobistego i zawodowego.
psychoterapia warszawa


Gabinet Psychologiczny Palabra


Powstańców Śląskich 85/51
01-355 Warszawa,
Telefon: 22 299 08 70

Wszystkie prawa zastrzeżone: PALABRA 2012